• Users Online: 103
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
   Table of Contents
Coverpage
April-June 2020
Volume 2 | Issue 2
Page Nos. 33-96

Online since Thursday, July 9, 2020

Accessed 31,690 times.

PDF access policy
Journal allows immediate open access to content in HTML + PDF
View as eBookView issue as eBook
CitationsIssue citations
Access StatisticsIssue statistics
RSS FeedRSS
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to  Add to my list
REVIEW ARTICLES  

The effects of health Qigong Baduanjin on the prevention, treatment, and recovery of COVID-19 p. 33
Yi-Zhen Han, Meng-Wei Fu, Zi-Jie Chen, Fei-Hong Ren, Dan-Dan Xie, Jing-Lei Li, Si-Yu Zhao, Qian Shen
DOI:10.4103/jin.jin_27_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Traditional Chinese medicine nursing protocols for COVID-19 p. 40
Mei-Zhen Lin, Qiao-Mei Wu, Yu Liu, Zhong-De Zhang, Gang-Yi Peng, Chang-Xiu Wan, Xiao-Pan Wang, Ying-Rui Ma, Ping Xiong, Hui-Chao Chen, Qiu-Ying Deng, Li-Li Deng, Ding-Rong Qiu, Lin Wei, Jiu-Hong You, Yang-Chen Liu, Guang-Qing Zhang, Li-Xia Kou, Ming-Ming Xu, Yu-Mei Chen, Yin-Qin Zhong, Xiao-Qin Lu, Han-Jiao Liu, Jin Zhou, Hong Ye, Xiao-Zhen Gong, Shi-Miao Luo, Xi-Yan Hu
DOI:10.4103/jin.jin_23_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
ORIGINAL ARTICLES Top

The application of feedforward control in the nursing emergency management of COVID-19 p. 50
Zhao-Jia Wang, Yan-Rong Sun, Jing Zhang, Hui Ju, Ling Tang
DOI:10.4103/jin.jin_17_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

The psychological experience of Chinese nurses in support of COVID-19 frontline: A qualitative study p. 55
Ju-Hong Pei, Hai-Xia Chen, Xing-Lei Wang, Rui-Ling Nan, Xin-Man Dou, Xian Peng
DOI:10.4103/jin.jin_24_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (3) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta

The psychological status investigation on the nursing staff in a 3A-level hospital during the prevalence of COVID-19 and the analysis of its influencing factors p. 61
Hai-Xia Chen, Ju-Hong Pei, Xing-Lei Wang, Rui-Ling Nan, Xin-Man Dou
DOI:10.4103/jin.jin_25_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
CRISIS MNANGEMENTS Top

Nursing emergency management practice of COVID-19 in a traditional Chinese medicine hospital p. 68
Jing Zhang, Jian-Hua Deng, Ling Tang, Xiao-Jia Wang
DOI:10.4103/jin.jin_31_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Management strategy of prevention and control of nosocomial infection of COVID-19 in blood purification center p. 73
Mo Su, Wan-Ning Jia, Wen-Wen He, Zhi-Min Cai, Hai-Yan Wang, Liu Yang
DOI:10.4103/jin.jin_30_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Coping with the COVID-19 pandemic: Strategies for controlling nosocomial infections in the observation area in a general hospital in China p. 78
Feng-Li Gao, Shu Ding, Juan Cai
DOI:10.4103/jin.jin_34_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Comprehensive evaluation method of epidemic prewarning and treatment for COVID-19 in general hospitals p. 81
Wei Luan, Dong-Ping Zhu, Wei-Ren Shi, Jin Li
DOI:10.4103/jin.jin_12_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Medical assistance in fighting against COVID-19 in Wuhan, China: A frontline nurse's experience and lessons learned p. 85
Qian-Qian Li, Feng-Li Gao
DOI:10.4103/jin.jin_35_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Management experience of care workers during epidemic prevention and control of COVID-19 p. 89
Na Cheng, Run-Xi Tian, Nan Tong, Qing Gong, Jia-Yue Li, Bao-Jing Wu, De-Yu Kong
DOI:10.4103/jin.jin_19_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
CASE REPORT Top

A case report of attending to one critically ill patient with COVID-19 p. 93
Ya-Rong Chen, Gui-Ling Zhao, Pei-Fen Ma, Fu-Rong Liu, Xin-Man Dou
DOI:10.4103/jin.jin_26_20  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta
  Next Issue
  Previous Issue