• Users Online: 130
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Access statistics : Table of Contents
   2020| April-June  | Volume 2 | Issue 2  
    Online since July 9, 2020

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
REVIEW ARTICLES
Traditional Chinese medicine nursing protocols for COVID-19
Mei-Zhen Lin, Qiao-Mei Wu, Yu Liu, Zhong-De Zhang, Gang-Yi Peng, Chang-Xiu Wan, Xiao-Pan Wang, Ying-Rui Ma, Ping Xiong, Hui-Chao Chen, Qiu-Ying Deng, Li-Li Deng, Ding-Rong Qiu, Lin Wei, Jiu-Hong You, Yang-Chen Liu, Guang-Qing Zhang, Li-Xia Kou, Ming-Ming Xu, Yu-Mei Chen, Yin-Qin Zhong, Xiao-Qin Lu, Han-Jiao Liu, Jin Zhou, Hong Ye, Xiao-Zhen Gong, Shi-Miao Luo, Xi-Yan Hu
April-June 2020, 2(2):40-49
DOI:10.4103/jin.jin_23_20  
  3,514 235 -
The effects of health Qigong Baduanjin on the prevention, treatment, and recovery of COVID-19
Yi-Zhen Han, Meng-Wei Fu, Zi-Jie Chen, Fei-Hong Ren, Dan-Dan Xie, Jing-Lei Li, Si-Yu Zhao, Qian Shen
April-June 2020, 2(2):33-39
DOI:10.4103/jin.jin_27_20  
  3,399 263 1
ORIGINAL ARTICLES
The application of feedforward control in the nursing emergency management of COVID-19
Zhao-Jia Wang, Yan-Rong Sun, Jing Zhang, Hui Ju, Ling Tang
April-June 2020, 2(2):50-54
DOI:10.4103/jin.jin_17_20  
  3,249 217 1
The psychological experience of Chinese nurses in support of COVID-19 frontline: A qualitative study
Ju-Hong Pei, Hai-Xia Chen, Xing-Lei Wang, Rui-Ling Nan, Xin-Man Dou, Xian Peng
April-June 2020, 2(2):55-60
DOI:10.4103/jin.jin_24_20  
  2,934 246 5
CRISIS MNANGEMENTS
Coping with the COVID-19 pandemic: Strategies for controlling nosocomial infections in the observation area in a general hospital in China
Feng-Li Gao, Shu Ding, Juan Cai
April-June 2020, 2(2):78-80
DOI:10.4103/jin.jin_34_20  
  2,753 192 -
Comprehensive evaluation method of epidemic prewarning and treatment for COVID-19 in general hospitals
Wei Luan, Dong-Ping Zhu, Wei-Ren Shi, Jin Li
April-June 2020, 2(2):81-84
DOI:10.4103/jin.jin_12_20  
  2,571 153 -
Nursing emergency management practice of COVID-19 in a traditional Chinese medicine hospital
Jing Zhang, Jian-Hua Deng, Ling Tang, Xiao-Jia Wang
April-June 2020, 2(2):68-72
DOI:10.4103/jin.jin_31_20  
  2,496 214 1
Medical assistance in fighting against COVID-19 in Wuhan, China: A frontline nurse's experience and lessons learned
Qian-Qian Li, Feng-Li Gao
April-June 2020, 2(2):85-88
DOI:10.4103/jin.jin_35_20  
  2,407 185 -
CASE REPORT
A case report of attending to one critically ill patient with COVID-19
Ya-Rong Chen, Gui-Ling Zhao, Pei-Fen Ma, Fu-Rong Liu, Xin-Man Dou
April-June 2020, 2(2):93-96
DOI:10.4103/jin.jin_26_20  
  2,140 161 -
ORIGINAL ARTICLES
The psychological status investigation on the nursing staff in a 3A-level hospital during the prevalence of COVID-19 and the analysis of its influencing factors
Hai-Xia Chen, Ju-Hong Pei, Xing-Lei Wang, Rui-Ling Nan, Xin-Man Dou
April-June 2020, 2(2):61-67
DOI:10.4103/jin.jin_25_20  
  2,101 191 -
CRISIS MNANGEMENTS
Management strategy of prevention and control of nosocomial infection of COVID-19 in blood purification center
Mo Su, Wan-Ning Jia, Wen-Wen He, Zhi-Min Cai, Hai-Yan Wang, Liu Yang
April-June 2020, 2(2):73-77
DOI:10.4103/jin.jin_30_20  
  2,097 160 -
Management experience of care workers during epidemic prevention and control of COVID-19
Na Cheng, Run-Xi Tian, Nan Tong, Qing Gong, Jia-Yue Li, Bao-Jing Wu, De-Yu Kong
April-June 2020, 2(2):89-92
DOI:10.4103/jin.jin_19_20  
  1,903 172 -