• Users Online: 258
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Citation statistics : Table of Contents
   2020| April-June  | Volume 2 | Issue 2  
    Online since July 9, 2020

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Cited Viewed PDF
ORIGINAL ARTICLES
The psychological experience of Chinese nurses in support of COVID-19 frontline: A qualitative study
Ju-Hong Pei, Hai-Xia Chen, Xing-Lei Wang, Rui-Ling Nan, Xin-Man Dou, Xian Peng
April-June 2020, 2(2):55-60
DOI:10.4103/jin.jin_24_20  
  5 3,084 256
CRISIS MNANGEMENTS
Nursing emergency management practice of COVID-19 in a traditional Chinese medicine hospital
Jing Zhang, Jian-Hua Deng, Ling Tang, Xiao-Jia Wang
April-June 2020, 2(2):68-72
DOI:10.4103/jin.jin_31_20  
  1 2,598 224
ORIGINAL ARTICLES
The application of feedforward control in the nursing emergency management of COVID-19
Zhao-Jia Wang, Yan-Rong Sun, Jing Zhang, Hui Ju, Ling Tang
April-June 2020, 2(2):50-54
DOI:10.4103/jin.jin_17_20  
  1 3,387 227
REVIEW ARTICLES
The effects of health Qigong Baduanjin on the prevention, treatment, and recovery of COVID-19
Yi-Zhen Han, Meng-Wei Fu, Zi-Jie Chen, Fei-Hong Ren, Dan-Dan Xie, Jing-Lei Li, Si-Yu Zhao, Qian Shen
April-June 2020, 2(2):33-39
DOI:10.4103/jin.jin_27_20  
  1 3,602 272
CASE REPORT
A case report of attending to one critically ill patient with COVID-19
Ya-Rong Chen, Gui-Ling Zhao, Pei-Fen Ma, Fu-Rong Liu, Xin-Man Dou
April-June 2020, 2(2):93-96
DOI:10.4103/jin.jin_26_20  
  - 2,212 164
CRISIS MNANGEMENTS
Management strategy of prevention and control of nosocomial infection of COVID-19 in blood purification center
Mo Su, Wan-Ning Jia, Wen-Wen He, Zhi-Min Cai, Hai-Yan Wang, Liu Yang
April-June 2020, 2(2):73-77
DOI:10.4103/jin.jin_30_20  
  - 2,184 164
Coping with the COVID-19 pandemic: Strategies for controlling nosocomial infections in the observation area in a general hospital in China
Feng-Li Gao, Shu Ding, Juan Cai
April-June 2020, 2(2):78-80
DOI:10.4103/jin.jin_34_20  
  - 2,863 198
Comprehensive evaluation method of epidemic prewarning and treatment for COVID-19 in general hospitals
Wei Luan, Dong-Ping Zhu, Wei-Ren Shi, Jin Li
April-June 2020, 2(2):81-84
DOI:10.4103/jin.jin_12_20  
  - 2,685 159
Medical assistance in fighting against COVID-19 in Wuhan, China: A frontline nurse's experience and lessons learned
Qian-Qian Li, Feng-Li Gao
April-June 2020, 2(2):85-88
DOI:10.4103/jin.jin_35_20  
  - 2,521 192
Management experience of care workers during epidemic prevention and control of COVID-19
Na Cheng, Run-Xi Tian, Nan Tong, Qing Gong, Jia-Yue Li, Bao-Jing Wu, De-Yu Kong
April-June 2020, 2(2):89-92
DOI:10.4103/jin.jin_19_20  
  - 1,985 176
ORIGINAL ARTICLES
The psychological status investigation on the nursing staff in a 3A-level hospital during the prevalence of COVID-19 and the analysis of its influencing factors
Hai-Xia Chen, Ju-Hong Pei, Xing-Lei Wang, Rui-Ling Nan, Xin-Man Dou
April-June 2020, 2(2):61-67
DOI:10.4103/jin.jin_25_20  
  - 2,181 196
REVIEW ARTICLES
Traditional Chinese medicine nursing protocols for COVID-19
Mei-Zhen Lin, Qiao-Mei Wu, Yu Liu, Zhong-De Zhang, Gang-Yi Peng, Chang-Xiu Wan, Xiao-Pan Wang, Ying-Rui Ma, Ping Xiong, Hui-Chao Chen, Qiu-Ying Deng, Li-Li Deng, Ding-Rong Qiu, Lin Wei, Jiu-Hong You, Yang-Chen Liu, Guang-Qing Zhang, Li-Xia Kou, Ming-Ming Xu, Yu-Mei Chen, Yin-Qin Zhong, Xiao-Qin Lu, Han-Jiao Liu, Jin Zhou, Hong Ye, Xiao-Zhen Gong, Shi-Miao Luo, Xi-Yan Hu
April-June 2020, 2(2):40-49
DOI:10.4103/jin.jin_23_20  
  - 3,672 243